Agenda

Generator

Working Period Bert Villa

Bert Villa (BE)

Bert Villa Werkproces
Bert Villa Werkproces
Bert Villa Werkproces
Publieke presentatie: 12 en 13 Juni 2021, 13:00 tot 17:00 uur We vragen je om een mondkapje te dragen en vooraf te reserveren via info@defabriekeindhoven.nl. Op uitnodiging van De Fabriek interfereerde beeldend kunstenaar Bert Villa gedurende een tweeweekse werkperiode met het hek van De Fabriek. Een interventie waarbij het hek uit de oorspronkelijke plaats werd getild en monumentaal in de ruimte werd gehangen. Een tijdelijk schouwspel waar onderdelen van het hek werden ontleed, vervormd, veredeld en verwisseld. Om daarna het hek met de sporen van deze actie terug de oorspronkelijke plaats te laten innemen. Gedurende het proces schreef Rogier Walrecht een essay over het hek en de werkperiode. Wees 12 en 13 juni welkom om het eindresultaat te aanschouwen!
Event(s)

References
Working Period Bert Villa

Werkperiode Bert Villa

Bert Villa

Working period De Fabriek Eindhoven

Public presentation: June 12 & 13, 13:00 - 17:00 hours

We ask to wear face mask and to make a reservation in advance via info@defabriekeindhoven.nl

At the invitation of De Fabriek, visual artist Bert Villa interfered with the fence of De Fabriek during a two-week working period. An intervention in which the fence was lifted out of its original place and hung monumental in the space. A temporary spectacle where parts of the fence are dissected, deformed, refined and exchanged. To then return the fence with the traces of this action to its original place. Rogier Walrecht wrote an essay about the fence and the working period.

Be welcome on June 12 and 13 to see the presentation!