Agenda

Generator

Malabou in Malibu

Malabou in Malibu
Niko Hendrickx (BE)
Geerke Sticker (BE)
John K. Cobra (BE)
Merel Van de Casteele (BE)

Malabou in Malibu’ is een project dat WARP realiseert in samenwerking met de werkplaats Make Eindhoven (@makeeindhoven) en de presentatieplek De Fabriek (@defabriekdhv). Kunstenaars John K. Cobra (@john_k_cobra), Niko Hendrickx www.nikohendrickx.be, Geerke Sticker (@geerke_sticker) en Merel Van de Casteele (@mere_van_de_casteele) hebben gedurende een jaar onderzoek gedaan en geëxperimenteerd met diverse materialen om hun ideeën te materialiseren. 

Ze onderzochten de eigengereidheid en mogelijkheden van enkele bijzondere materialen. Welke gedaante en betekenis geef je uiteindelijk aan grondstoffen zoals slijm, vet, vogelzaad, rubber, silicone of voor consumptie ongeschikt verklaarde melk? Voor de kunstenaar van nu, die procesmatig en onderzoekend te werk gaat, is interdisciplinariteit een gegeven. Alle tools, middelen, kennis en bagage kunnen ingezet worden om een vraag te onderzoeken, een probleem te tackelen of een onderwerp uit te diepen. Maken is een vorm van denken geworden. 

De exotische titel werd door de kunstenaars gekozen en verwijst vooral naar de Franse filosofe Cathérine Malabou en haar concept van ‘plasticiteit’. Ze stelt dat structuren en levensvormen voortdurende veranderen en aan transformatie onderhevig zijn.

Event(s)

Referentie(s)
Malabou in Malibu

Malabou in Malibu

Open van donderdag 30 november t/m zaterdag 2 december van 13:00 - 17:00